Revize

  • výchozí revize elektroinstalací před uvedením do trvalého užívání
  • pravidelné revize elektroinstalací pro zajištěné bezpečnosti provozu, osob a majetku
  • výchozí a pravidelné revize hromosvodů a uzemnění
  • revize pracovních strojů
  • revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů

Přihlášky k odběru elektrické energie

Před zřízením nového odběrného místa nebo při potřebě navýšení spotřeby u odběratelů kategorie C a D (domácnosti a maloodběratelé) je třeba předložit u pobočky ČEZ "Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN", kterou vyplňuje pouze žadatel. Tuto žádost si můžete vyzvednout buď přímo u nejbližší pobočky ČEZ nebo u nás, kde Vám pomůžeme s jejím vyplněním
Před uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie je třeba opět předložit vyplněnou "Žádost a smlouvu na dodávku elektřiny pro zákazníka kategorie C a A", kterou vyplňuje žadatel, vlastník (nebo správce) nemovitosti a oprávněná firma. Oprávněná firma na této žádosti potvrzuje, že připojený objekt z hlediska bezpečnosti vyhovuje všem ČSN (to musí být doloženo výchozí revizní zprávou) a že hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZ. U nás si opět můžete vyzvednout potřebný formulář, s jehož vyplněním Vám pomůžeme a který Vám v případě splnění všech výše jmenovaných podmínek potvrdíme.

Rozpočty

V případě zaslání poptávky zpracujeme položkový rozpočet programem RTS BuildPower.

realizace pro oblast Polička, Bystré, Svitavy, Olešnice, NĚMČICE, PROSTĚJOV, KROMĚŘÍŽ a okolí

revize1revize2revize3

©2024 Elektro ŠUDOMA, s.r.o
Všechna práva vyhrazena