fire-barrier large

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.
hiltiSnažíme se nabídnout správná řešení a specifikaci materiálů pro zajištění všech typů prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách jako nástroj k zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti tepelné izolace u požárně dělicích konstrukcích.
Používáme protipožární systémy HILTI, které jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou i Slovenskou republiku. Tyto materiály lze použít pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras. Při dodržení aplikace systémů je životnost materiálů minimálně 30 let.

 

©2024 Elektro ŠUDOMA, s.r.o
Všechna práva vyhrazena